BeingWith The100Hands - een nieuwe lijn bewegingsevenementen voor iedereen die er zin in heeft

Nov 09, 2023

We lanceren BeingWith The100Hands - met een eerste editie op 

16 december The100Hands X-mas Bewegings Tapas - een menu van diverse lessen om één, twee of een hele dag aan deel te nemen

BeingWith The100Hands is een reeks open evenementen voor iedereen die geïnteresseerd is om fysiek aan de slag te gaan en ons werk 'van binnenuit' te leren kennen - in onze studio's en in je eigen lichaam. De oefeningen die we tijdens deze evenementen delen zijn de oefeningen die ons eindeloos inspireren in ons werk en die lichaamsbewustzijn bevorderen, gezondheid stimuleren, ons vermogen tot sociaal contact verrijken, je je dag anders laten beleven en je een andere kijk op uitdaging geven. Ze worden geleid door de kernleden van The100Hands.

---

BeingWith The100Hands - a new line of movement events for anyone interested

We are launching a BeingWith The100Hands, a new line of movement events for anyone interested, with a first edition on 

16 December The100Hands X-mas Movement Tapas - a menu of diverse classes to join one, a couple or a whole day

BeingWith The100Hands is a line of open events for anybody who is interested to get physical and get to know our work 'from the inside' – inside our studios and inside your own body. The practices we share during these events are those that endlessly inspire us in our work and promote body awareness, stimulate health, enrich our capacity for social contact, make you experience your day differently and let you take another perspective on challenge. They are led by the core members of The100Hands.

LET'S STAY IN TOUCH

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden